DER REINEN GÅR ER JORDA FREDA

FJELLREIN

Velkomen til nettbutikken vår

Latest News

Siste nytt

Fjellreinsølja 2023

Feb 28
Toni Mudenia har laga åtte nye søljer til oss.  Toni...

Read more


Lat reinen gå i fred

Feb 15
Reinen er den viktigaste kulturberaren i naturen vår. Då isen...

Read more


Vinter

Jan 08
Så har sola snudd, dagane vert lysare, sakte, men litt...

Read more

Åtte årstider

Bli kjent med fjellets åtte årstider

UTSTILLINGAR

"Eit vinduga til identitet"  - Hovden i Setesdal - vinter 2019 

Ny utstilling:

Hovden i Setesdal - høsten 2020

Kulturbua - fjellrein

Bli kjent med

Ragnhild Bjåen

Skattane våre

Fjellreinskulen skal vera med på å leite fram skattane me har rundt oss. I naturen, i kulturen, skattar frå fortid og skattar for framtid. Og forteljingane som fyljger med og gjer historien levande.

Hisorien fortel også om å nytte ressursane, utan å forbruke dei, om å lage seg berekraftige samfunn som gjev livsglede, stolthet og respekt, for naturen og det ein har rundt seg. Og det er vel noko me bør ta med oss i dag og i framtida.

Det stille landskapet

Landskapet og miljø

DET STILLE LANDSKAPET

VILLREIN - FERDSELSVETT

Europas sørlegaste villreinstammer