DER REINEN GÅR ER JORDA FREDA

FJELLREIN

Velkomen til nettbutikken vår

Latest News

Siste nytt

Det er vår

May 22
Det er vår.Maidagane er her. I liane grønkar det og...

Read more


Fjellreinsølja 2023

Feb 28
Toni Mudenia har laga åtte nye søljer til oss.  Toni...

Read more


Lat reinen gå i fred

Feb 15
Reinen er den viktigaste kulturberaren i naturen vår. Då isen...

Read more

Åtte årstider

Bli kjent med fjellets åtte årstider

UTSTILLINGAR

"Eit vinduga til identitet"  - Hovden i Setesdal - vinter 2019 

Ny utstilling:

Hovden i Setesdal - høsten 2020

Kulturbua - fjellrein

Bli kjent med

Ragnhild Bjåen

Skattane våre

Fjellreinskulen skal vera med på å leite fram skattane me har rundt oss. I naturen, i kulturen, skattar frå fortid og skattar for framtid. Og forteljingane som fyljger med og gjer historien levande.

Hisorien fortel også om å nytte ressursane, utan å forbruke dei, om å lage seg berekraftige samfunn som gjev livsglede, stolthet og respekt, for naturen og det ein har rundt seg. Og det er vel noko me bør ta med oss i dag og i framtida.

Det stille landskapet

Landskapet og miljø

DET STILLE LANDSKAPET

VILLREIN - FERDSELSVETT

Europas sørlegaste villreinstammer