Fotavtrykk gjennom åtte årstider. Ei vandreutstilling gjennom åtte kommunar.

Fjellrein er i full gong med å utvikle vandreutstillinga «Fotavtrykk gjennom fjellets åtte årstider».

Prosjektet er treårig, med start 01.01.22 og slutt 31.12.24. Me fekk tilskot i 2022 til å starte prosjektet.

Vandreutstillinga «Fotavtrykk gjennom åtte årstider»
Utstillinga skal vera ei vandring med reinen i fortid, notid og framtid.

I utstillinga skal kunnskap om rein, fjell, økologi og aktuelle tema knytt til dette verte formidla med hjelp av fakta, kunst, dikt, forteljingar og anna sanserørande verkemiddel.

Utstillinga skal i fyrste omgang vandre gjennom området knytt til Norsk Villreinsenter Sør. Til fjellbygder og kommunar som ligg tett inntil villreinområda, som har lange tradisjonar med rein, men som no har utfordringar og problemstillingar knytt til arealbruk, turisme og utbygging vs. tradisjonelle næringar og kunnskap. Ein ser også ei endring i bruk av fjellet og naturen. Det vil for 2023 og 2024 verte valt ut tilsaman 8 kommunar / stader som får besøk av utstillinga. Me har planlagt 3 kommunar i 2023 og 5 stader i 2024.

Dette er ei ustilling som skal vandre saman med reinen, i fortid, notid og framtid. Gjennom fleire stader og gjennom fleire årstider. På vandringa vil utstillinga endre seg, ho knyter kontakar og tar med seg element frå ein stad til neste stad. Lik som reinen tilpassar seg nye leveområde, og slik som kultur, historiar og tradisjonskunnskap har bore med seg kunnskapen på reisa gjennom tidene.

Me ynskjer at utstillinga vandrar gjennom villreinområda, men også inn til byar og rom der rein og fjell ikkje så ofte vert presentert. Og me vil fylgje spora til urdyret, reinen som grunnleggar for europeisk sivilisasjon, attende sørover langs iskanten under istida, ned til slettene og kontinentet. Endemålet for vandringa vert Brüssel, EU sin hovudstad.