Reinen som tema gjennom året i biologifaget, VGS.

I 2022 har bioologiklassa på Hovden VGS hatt villrein som tema gjennom året. Fjellrein har vore med på å lage undervisningsopplegg, med temahefte og temasamlingar.

Fyrste tema var Reinens anatomi og fysiologi.

Andre tema var Berekraftig forvalting i villreinfjell.

Tredje tema var Økologi og samspel i reinens rike.

Sjå hefta i nettbutikken, og tak kontakt dersom dette er noko for skulen din!