Viking og Villrein

Fjellrein samarbeider med prosjektet "Viking og Villrein" på Hovden.

Fjellrein ynskjer å vera med på å auke kunnskapen og forståinga for samanhengane og samspelet i fjellet. Også samspelet mellom menneska og naturen.   

«Me ynskjer å bruke kunst, dikt og forteljing saman med fag og nå ut til sansane i oss. Me ynskjer å skape ei oppleving som kan vera med på å skape respekt og forståing for det fine samspelet, å kunne vise kor viktig reinen er for oss menneske og kor spanande, men sårbart fjellet er.»

Sjå https://www.vikingvillrein.no/