Vi tilbyr

Med utgangspunkt i fagboken Der reina går er jorda freda, utviklar vi no digitale opplegg retta mot skulen.


* lærarrettleiing
* Aktiviteter
* Materiell


Under utvikling og vil vera klart første kvartal 2021.

Kontakt oss!