Bli kjent med Anne Lene Aase Willemsen

Jeg heter Anne Lene Willemsen,  er gift og har fire barn. Vi bor i Smørklepp,  lengst inn mot Smørkleppdalen.  Jeg er født i Sarpsborg og vokste opp i en famile med sterkt kultur- og naturengasjement.

Etter grunnskoleår på steinerskolen,  studerte jeg skog og naturvitenskap på NLH, nå NMBU, og ble cand. Scient med hovedfag i entomologisk økologi og atferdsøkologi. Jeg fikk et stipend og jobbet videre med forskning og formidling innenfor fagområdet humleøkologi.

Jeg har supplert min naturvitenskapelige utdanning med filosofiske studier ved UIO, med vekt på naturetikk og miljøfilosofi. Parallelt har jeg hele tiden jobbet med å utvikle min kunstneriske virksomhet, med ulike illustrasjonsoppdrag og utstillinger.

Fra ca 2014 har kunst vært hovedfokus, og vi har etablert og driver VinjeArtCamp, der virksomheten er kurs, kunstproduksjon og utleie. Jeg er også tilsatt i 20%stilling som kulturskulelærar i Vinje kommune.  

Da jeg ble spurt om å være med i Fjellrein, ble jeg først og fremst svært smigret, med tanke på hvilken enorm produksjon de kan vise til, og det imponerende arbeidet de har vist for å fremme kunnskap om og engasjement for villrein. Og jeg er utrolig glad for å få muligheten til nå å følge både mitt hjerte for villmark, utnytte min økologiske kunnskap, samt formidle både vitenskap om og kjærlighet til rein gjennom kunst. For et vidunderlig kinderegg!

Jeg ser fram til et langt og godt samarbeid med Fjellrein i årene som ligger framfor oss, og håper vi får innvilget vår søknad om midler til vandreutstilling 2023/24.

Med hilsen Anne Lene Aase Willemsen