FERDSELSVETT

VERNEOMRÅDE - SETESDAL

VILLREIN

 

- Respekter verneområdet. Europas sørlegaste villreinstamme bur her.

 - Ikkje skrem reinen. Gå roleg vekk i frå dyra.

 - Når simlene kalvar, vil dei ikkje verte uroa. Den lisle kalven er sårbar.

 - Ikkje kast søppel i naturen. Reinen treng berre mat som veks naturleg.

 

(Regler utarbeidet i samarbeid med barn og ungdom i Bykle kommune.) 
.
.