KULTURBUA - FJELLREIN

I kuluturbua Fjellrein får du ein reisa gjennom fjellets 8 årstider:
Vinter, vårvinter, vår, vårsommar, sommar, haustsommar, haust, haustvinter
Vi slår fylgje med reina gjennom året og lærer litt om dyret som bur i fjellane våre.
I tillegg har vi ei lita utstilling for dei minste. Denne delen vil bli utvikla med meir taktile aktivitet når pandemien er over.