Vinter

8 årstider

2.000,00 kr Sale price

Vinteren er ei utfordrande tid for reinen. Veksling mellom kulde og mildvèr, nedising av beita og mykje sno, gjer at det er vanskeleg for reinen å finne nok mat. Dyra går på sparebluss, og brukar av feittreservane dei har i kroppen. Det er om å spare energi og vera mest mogleg i ro. Flokken delar seg oftast etter at bukkane har felt geviret, i november-desember. Då går bukkane for seg i mindre flokkar, medan simlene og ungdyra framleis held mest saman.

 

DGA/ akvarell - serie av 10 eksemplarer - nummerert og signert

High quality print - 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper

A2 - 420 mm x 594 mm 

 

Regular price 2.000,00 kr

Vinteren er ei utfordrande tid for reinen. Veksling mellom kulde og mildvèr, nedising av beita og mykje sno, gjer at det er vanskeleg for reinen å finne nok mat. Dyra går på sparebluss, og brukar av feittreservane dei har i kroppen. Det er om å spare energi og vera mest mogleg i ro. Flokken delar seg oftast etter at bukkane har felt geviret, i november-desember. Då går bukkane for seg i mindre flokkar, medan simlene og ungdyra framleis held mest saman.

 

DGA/ akvarell - serie av 10 eksemplarer - nummerert og signert

High quality print - 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper

A2 - 420 mm x 594 mm