Vårvinter : Tove Hertzberg

8 årstider

2.000,00 kr Sale price

Dette er den mest kritiske tida for reinen, særleg simlene. Kroppsreservane er no på det lågaste, framleis er vèr- og beitetilhøva vanskelege, og likevel skal simlene førebu seg til kalving. Det er i denne tida fosteret veks mest. Dersom simlene ikkje har nok næring å gje til fosterutviklinga, «kastar» dei fosteret. Simler som har kasta vil også felle geviret tidlegare enn dei andre. Dagane er litt lengre, men ofte er det mykje sno og dei må trekkje lenger for å finne mat. Det er då dei avblåsne rabbane som er lettast å finne lav og lyng på. I mars varmar sola litt meir, det tinar litt der snolaget er minst, føret er betre og det er lettare å flytje seg.

 

DGA/ akvarell - serie av 10 eksemplarer - nummerert og signert

High quality print - 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper

A2 - 420 mm x 594 mm 

 

Regular price 2.000,00 kr

Dette er den mest kritiske tida for reinen, særleg simlene. Kroppsreservane er no på det lågaste, framleis er vèr- og beitetilhøva vanskelege, og likevel skal simlene førebu seg til kalving. Det er i denne tida fosteret veks mest. Dersom simlene ikkje har nok næring å gje til fosterutviklinga, «kastar» dei fosteret. Simler som har kasta vil også felle geviret tidlegare enn dei andre. Dagane er litt lengre, men ofte er det mykje sno og dei må trekkje lenger for å finne mat. Det er då dei avblåsne rabbane som er lettast å finne lav og lyng på. I mars varmar sola litt meir, det tinar litt der snolaget er minst, føret er betre og det er lettare å flytje seg.

 

DGA/ akvarell - serie av 10 eksemplarer - nummerert og signert

High quality print - 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper

A2 - 420 mm x 594 mm