Haustsommar : Tove Hertzberg

8 årstider

2.000,00 kr Sale price

Dette er kan hende den beste tida på året for reinen, iallefall næringsmessig. I fjellet er plantene i bløming, og vegetasjonen er framleis næringsrik og grøn.

Reinen gjer seg klar for brunst og paring. Simle- og bukkeflokkane søkjer kvarandre. Dei trekkjer gjerne ut av sommarbeiteområdet. I Setesdal Austhei er i dag kryssinga av Rv. 45 nordover eit sikkert teikn. Men ein ser også at vegen er eit stort hinder for bruken av området. Med oppdemming og hytteområde er det ikkje mange fredelege passasjar å finne for reinen, og dei kan bruke fleire dagar på kryssinga av vegstrekninga. Det same ser ein når dei skal sørover om våren.

Og så kjem jakta. I perioden frå 20.august til 30. september så er det reinsjakt. Fjellet vert oppsøkt av jegerar, og det kan vera vanskeleg for reinen å finne ro. Særleg i terreng med mange jegerar, og der det er flatt og ope. I tillegg er det ei populær tid for fjellvandrerar. Dette er ofte den tida det er mest folk i fjellet i løpet av året, og område kring turistløyper og turisthytter kan òg verke som eit stengsel for reinen.

 

DGA/ akvarell - serie av 10 eksemplarer - nummerert og signert

High quality print - 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper

A2 - 420 mm x 594 mm 

 .

Regular price 2.000,00 kr

Dette er kan hende den beste tida på året for reinen, iallefall næringsmessig. I fjellet er plantene i bløming, og vegetasjonen er framleis næringsrik og grøn.

Reinen gjer seg klar for brunst og paring. Simle- og bukkeflokkane søkjer kvarandre. Dei trekkjer gjerne ut av sommarbeiteområdet. I Setesdal Austhei er i dag kryssinga av Rv. 45 nordover eit sikkert teikn. Men ein ser også at vegen er eit stort hinder for bruken av området. Med oppdemming og hytteområde er det ikkje mange fredelege passasjar å finne for reinen, og dei kan bruke fleire dagar på kryssinga av vegstrekninga. Det same ser ein når dei skal sørover om våren.

Og så kjem jakta. I perioden frå 20.august til 30. september så er det reinsjakt. Fjellet vert oppsøkt av jegerar, og det kan vera vanskeleg for reinen å finne ro. Særleg i terreng med mange jegerar, og der det er flatt og ope. I tillegg er det ei populær tid for fjellvandrerar. Dette er ofte den tida det er mest folk i fjellet i løpet av året, og område kring turistløyper og turisthytter kan òg verke som eit stengsel for reinen.

 

DGA/ akvarell - serie av 10 eksemplarer - nummerert og signert

High quality print - 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper

A2 - 420 mm x 594 mm 

 .