Fotavtrykk - digital bok og skuleopplegg (25 elevar)

Forlag Fjellrein

4.000,00 kr Sale price

I fjellområda våre er det talrike spor etter folk sin bruk av fjellet. Det er mange som har sett fotavtrykk i landskapet. I «Fotavtrykk» har me sett fokus på samane sitt avtrykk i fjella i sør. 

Samane er eit sporlaust folk, likevel finn ein mange spor etter den samiske historien i fjellområda utanfor dei samiske områda. Det kan vera i forteljingar, i vår felles kulturarv og i kunnskapsutvekslinga som mange fjellbygder har hatt med det samiske. 

 

I «Fotavtrykk» ynskjer me å lage eit bakgrunnsteppe for arbeidet i skulen. Det kan vera tema som er knytt til samanes nasjonaldag, reinen som kulturberar og tradisjonskunnskapen som er knytt til fjellet. 

 

 

Sjå introduksjon til skuleopplegget her.

 

FOTAVTRYKK - DIGITAL BOK OG SKULEOPPLEGG

Inneheld:

E-boka Fotavtrykk (e-Pub og PDF)

Utstillinga - 8 årstider

Oppgåvehefte

Gevir gjennom året for bukkar og simler

Powerpoint mal

Smykkedesign med reingevir

Instruksjon - framgangsmåte 

Materiellkasse: 

Materiellkassen bli send til dykk med posten. Han inneheld: materiell til praktiske øvingar: ferdig oppskorne gevirskiver som kan pussast og polerast til smykke (alt utsyr medfølger). Her ligg òg ein ring som har både reinskinn til å ta og kjenna på. I tillegg er det eit årshjul som kan brukast som mal til oppgåva «gevir gjennom året».


Prisen er berekna til ein full klasse på 25 elevar med lærarar. Tilpassinger til klassetrinn og antal elevar blir gjort etter avtale.

 

Kontakt: Ragnhild@bjaen.no

Regular price 4.000,00 kr

I fjellområda våre er det talrike spor etter folk sin bruk av fjellet. Det er mange som har sett fotavtrykk i landskapet. I «Fotavtrykk» har me sett fokus på samane sitt avtrykk i fjella i sør. 

Samane er eit sporlaust folk, likevel finn ein mange spor etter den samiske historien i fjellområda utanfor dei samiske områda. Det kan vera i forteljingar, i vår felles kulturarv og i kunnskapsutvekslinga som mange fjellbygder har hatt med det samiske. 

 

I «Fotavtrykk» ynskjer me å lage eit bakgrunnsteppe for arbeidet i skulen. Det kan vera tema som er knytt til samanes nasjonaldag, reinen som kulturberar og tradisjonskunnskapen som er knytt til fjellet. 

 

 

Sjå introduksjon til skuleopplegget her.

 

FOTAVTRYKK - DIGITAL BOK OG SKULEOPPLEGG

Inneheld:

E-boka Fotavtrykk (e-Pub og PDF)

Utstillinga - 8 årstider

Oppgåvehefte

Gevir gjennom året for bukkar og simler

Powerpoint mal

Smykkedesign med reingevir

Instruksjon - framgangsmåte 

Materiellkasse: 

Materiellkassen bli send til dykk med posten. Han inneheld: materiell til praktiske øvingar: ferdig oppskorne gevirskiver som kan pussast og polerast til smykke (alt utsyr medfølger). Her ligg òg ein ring som har både reinskinn til å ta og kjenna på. I tillegg er det eit årshjul som kan brukast som mal til oppgåva «gevir gjennom året».


Prisen er berekna til ein full klasse på 25 elevar med lærarar. Tilpassinger til klassetrinn og antal elevar blir gjort etter avtale.

 

Kontakt: Ragnhild@bjaen.no