Vårsommar : Tove Hertzberg

8 årstider

2.000,00 kr Sale price

Dette er ei tid der spirene kjem, men i høgfjellet ligg snoen enno og det er framleis lite å beite på. Men dei fyrste grøne vekstane er næringsrike og gjev eit sårt trengande tilskot av protein. Nettane er omtrent like lyse som dagane, og dei brukar det meste av døgnet til beiting. Simlene passar godt på kalven sin. Dei treng mykje næring for å produsere mjølk til kalven sin. Reinsmjølk er svært næringsrik og har ein høg feitt- og proteinprosent. Men med eit langt underskot på næring krev det mykje å koma i energiballanse att.

 

DGA/ akvarell - serie av 10 eksemplarer - nummerert og signert

High quality print - 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper

A2 - 420 mm x 594 mm 

 

Regular price 2.000,00 kr

Dette er ei tid der spirene kjem, men i høgfjellet ligg snoen enno og det er framleis lite å beite på. Men dei fyrste grøne vekstane er næringsrike og gjev eit sårt trengande tilskot av protein. Nettane er omtrent like lyse som dagane, og dei brukar det meste av døgnet til beiting. Simlene passar godt på kalven sin. Dei treng mykje næring for å produsere mjølk til kalven sin. Reinsmjølk er svært næringsrik og har ein høg feitt- og proteinprosent. Men med eit langt underskot på næring krev det mykje å koma i energiballanse att.

 

DGA/ akvarell - serie av 10 eksemplarer - nummerert og signert

High quality print - 325 gr. Ultra Smooth Fine Art Paper

A2 - 420 mm x 594 mm