Lærerrettleiing

Forlag Fjellrein

0,00 kr Sale price

Der reinen går er jorda freda er ei bok om reinen, vegvisaren og kulturberaren, som viser veg til dei vakre fjella våre. Me slår fylgje med reinen gjennom året, med fakta, historiar og fine illustrasjonar.
------

Kompetanse- og læreplanmål:

  • Me har teke utgangspunkt i dei nye læreplanmåla i Fagfornyinga, som skal takast i bruk i skuleåret 2020/21.
  • Hovudmålgruppa er 5.-7.trinn, men ut frå læreplanmåla meiner me også at boka kan brukast i ungdomskulen.
  • Me meiner at boka kan stø oppunder mange av dei overordna måla. Me meiner ho også kan takast i bruk for å stette dei tverrfaglege læreplanmåla og kompetansemåla for fleire fag, spesielt naturfag.
---------

E-BOK: Lærarrettleiing 

Forfattar: Ragnhild Bjåen

Illustrert av: Tove Hertzberg

Forlag: Fjellrein AS

44 sider - nynorskTilgjengeleg våren 2021.

Regular price 0,00 kr
Der reinen går er jorda freda er ei bok om reinen, vegvisaren og kulturberaren, som viser veg til dei vakre fjella våre. Me slår fylgje med reinen gjennom året, med fakta, historiar og fine illustrasjonar.
------

Kompetanse- og læreplanmål:

  • Me har teke utgangspunkt i dei nye læreplanmåla i Fagfornyinga, som skal takast i bruk i skuleåret 2020/21.
  • Hovudmålgruppa er 5.-7.trinn, men ut frå læreplanmåla meiner me også at boka kan brukast i ungdomskulen.
  • Me meiner at boka kan stø oppunder mange av dei overordna måla. Me meiner ho også kan takast i bruk for å stette dei tverrfaglege læreplanmåla og kompetansemåla for fleire fag, spesielt naturfag.
---------

E-BOK: Lærarrettleiing 

Forfattar: Ragnhild Bjåen

Illustrert av: Tove Hertzberg

Forlag: Fjellrein AS

44 sider - nynorskTilgjengeleg våren 2021.