Segner og soger frå Setesdal - Sal av bøkene:

Hovden i Setesdal
- Grendahuset
- Destinasjon Hovden
- Hovden kunsthandel

Bykle
- Coop prix Bykle

Valle
- Setesdal Husflid

Rysstad
- To i Tråd
- Coop prix Hylestad

Evje
- Norli Evje

Edland
- Hus & Heim