Segner og soger frå Setesdal

Det er mange plassar i Setesdal der det er segner, soger og forteljingar knytte til staden. Desse forteljingane handlar mykje om gamle dagar, men dei kan òg vere frå nyare tid. Soger og segner har blitt fortalt igjen og igjen til stadig nye generasjonar. Vi seier at dei har levd på folkemunne. Segnene gjev seg ut for å vere sanne, og dei er knytte til bestemte stader, personar eller hendingar. Sogene fortel mykje om livet i gamle dagar.