Komande aktivitetar for Fjellreinskulen

 
18. juni - Formidlingskurs knytta til villrein og villreinfjell

Bjåen Fjellstove

 

21. - 23. juni - Røldalsmarknadet - Fjellreinskulen utstilling
 
Veke 35 - 2 dagar - Opplegg for ungdomskulen i Bykle

Villrein, høgfjellsøkologi, fjellfriluftsliv og kulturminne

Bjåen Fjellstove

 

6. og 7. august - Sommarcamp - Bykle barne og ung. skule og Fjellgardane skule

Fjellreinskulen på Bjåen Fjellstove

 
10. august - KulTUR til Kvikkevatn ved Bjåen
Familietur i flott turterreng med historie, fakta og forteljingar om området, om villrein og gamle ferdselsvegar m.m. 
Arrangør:  Fjellreinskulen, kultur & fritid
Påmelding 37 93 86 98
Våren 2020 - Kulturbu på Hovden i Setesdal