Fotavtrykk

Posted by Tove Hertzberg on

.    

 

Vi lanserer ei heilt ny bok i dag! Boka heiter fotavtrykk. Det er ei E-bok og i tillegg har vi utvikla eit skuleopplegg for ein heil klasse.

Omtale av «Fotavtrykk»; 

I fjellområda våre er det talrike spor etter folk sin bruk av fjellet. Det er mange som har sett fotavtrykk i landskapet. I «Fotavtrykk» har me sett fokus på samane sitt avtrykk i fjella i sør. 

Samane er eit sporlaust folk, likevel finn ein mange spor etter den samiske historien i fjellområda utanfor dei samiske områda. Det kan vera i forteljingar, i vår felles kulturarv og i kunnskapsutvekslinga som mange fjellbygder har hatt med det samiske. 

Her finn du meir informasjon:

Fotavtrykk & Fotavtrykk skuleopplegg